ŚPIEW – III dzień festiwalu

Trwa II edycja festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”. Przed nami już tylko III dzień – niedziela i festiwal śpiewu cerkiewnego, który rozpocznie się Boską Liturgią w lubelskiej katedrze prawosławnej. Po Liturgii o 11.30 w Centrum Diecezjalnym będzie miała miejsce wykład pt. Liturgiczny śpiew wschodniochrześcijański”, który poprowadzi dr Marcin Abijski, dyrygent chóru, który dał koncert w piątek pierwszego dnia festiwalu, o czym poniżej. A na zakończenie festiwalu odbędzie się koncert galowy, gdzie wystąpi Chór Lubelskiej Katedry pw. Przemienienia Pańskiego, a także „Cantus Serdicus” z Sofii (Bułgaria). Na wszystkie imprezy obowiązuje wstęp wolny. A za nami już dwa dni tego ważnego wydarzenia.

Dzień III - ŚPIEW

Dzień I – SŁOWO

I dnia, którego motywem przewodnim było SŁOWO, odbyła się konferencja popularno-naukowa „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku”, a także unikalny koncert pieśni liturgicznych, które w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim wykonał Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza. Prezentujemy poniżej ostatnią z pieśni, którą chór wykonał na bis.

Dzień II – OBRAZ

W sobotę odbyły się bardzo interesujące warsztaty fotograficzne, w czasie których uczestnicy mieli możność uchwycić obiektywami swoich aparatów piękno wnętrz lubelskich cerkwi: Prawosławnej Katedry pw. Przemienienia Pańskiego, a także uroczej cerkiewki Niewiast Niosących Wonności, zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Lipowej.