Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Drugiego dnia IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” w sobotę 18 maja 2019 r. miał miejsce wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru w Turkowicach. Po drodze do i z Turkowic zwiedzano cerkwie prawosławne św. Mikołaja Cudotwórcy w Zamościu, Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczebrzeszynie, Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie oraz św. Jana Teologa w Chełmie. W żeńskim monasterze w Turkowicach uczestniczy mieli możliwość:

  • wysłuchać śpiewu hymnów cerkiewnych w rycie bizantyńskim przed ikoną Bogurodzicy w wykonaniu Sióstr Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach
  • wysłuchać wykładu pt. „Proces odbudowy duchowego i materialnego dziedzictwa prawosławia na Ziemi Lubelskiej i Chełmskiej” ks. mgr Korneliusza Wilkiela >>
  • skosztować potraw kuchni monasterskiej w czasie wspólnej agapy
  • wysłuchać refleksji mniszek z Monasteru w Turkowicach piszących ikony >>

Prezentujemy reportaż filmowy z tej jakże owocnej i inspirującej do duchowej refleksji pielgrzymki autokarowej.

Nasz portal sprawował patronat medialny nad IV edycją festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”.