Spotkanie z książką „Nadbużańskie historie”

Język nagrania - polski

 Spotkanie z książką „Nadbużańskie historie”13 grudnia 2013 roku w lubelskim oddziale TVP odbyła się prezentacja wydanej przez stowarzyszenie Homo Faber książki pt. „Nadbużańskie historie”. Stowarzyszenie od kilku lat organizuje wyjazdy na pogranicze polsko-ukraińskie, podczas których dokumentuje historię mówioną społeczności ukraińskiej, dotyczącą m. in. akcji burzenia cerkwi w 1938 r., okresu drugiej wojny światowej, akcji „Wisła”, a także jej codzienności, która nie jest obecna w dyskursie publicznym. Spotkanie z książką było jednym z wydarzeń w ramach Festiwalu Human Doc Review. O „Nadbużańskich historiach”, o potrzebie edukacji wielo – i międzykulturowej na pograniczu polsko-ukraińskim, a także o rowerowych wyprawach do nadbużańskich wsi opowiedziały nam Anna Dąbrowska oraz Aleksandra Gulińska z lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber zajmującego się obroną praw człowieka.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.