Stosunek cerkwi prawosławnej do innych kościołów

JE Władyka Abel i Siostry z turkowickiego monasteru w Kaplicy Zamkowej Kaplicy Trójcy Świętej

Kolejny dokument spośród wielu, które zostały wypracowane i podpisane na Wielkim i Świętym Soborze Prawosławnym, a który wywołał szczególnie ożywione dyskusje, jest poświęcony stosunkowi Cerkwi Prawosławnej do innych kościołów. Arcybiskup Abel, który był uczestnikiem Soboru z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, omawia ten już piąty dokument. Wielki i Święty Sobów Prawosławny odbył się w pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta.