Św. Mikołaj w Lublinie

Język nagrania - ukraiński

Św. Mikołaj w Lublinie15 grudnia dzieci z parafii prawosławnej św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie odwiedził św. Mikołaj. Dzieci przywitały go śpiewem i wierszami, za co zostały nagrodzone podarunkami. Zapraszamy do wysłuchania reportażu z tego szczególnego wydarzenia, na które najmłodsi czekają cały rok. Święto św. Mikołaja wspólnie zorganizowały: parafia prawosławna św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie oraz Lubelski Oddział Towarzystwa Ukraińskiego.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.