Święcenia kapłańskie w Białej Podlaskiej

Prezentujemy nagranie święceń kapłańskich udzielonych przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Abla ks. diakonowi Korneliuszowi Wilkiel. Uroczystość miała miejsce w czasie Boskiej Liturgii w dniu święta Narodzenia Bogurodzicy w Białej Podlaskiej.

Ksiądz diakon Korneliusz Wilkiel urodził się 19 sierpnia 1991 roku w Białymstoku, w rodzinie Andrzeja i Marianny Wilkiel. Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 45 i gimnazjum nr 17 w Białymstoku, w 2007 roku rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. W 2010 roku rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 2013 roku, broniąc pracę licencjacką pt. Patriarcha Nikon i jego reformy w zakresie języka cerkiewnosłowiańskiego – korekta ksiąg liturgicznych, napisaną pod naukowym kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Wołosiuka.

5 września br. wstąpił w związek małżeński z Sylwią Joanną Cimoch. Obecnie jest studentem V roku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.