Święta Bożego Narodzenia – troparion i kondaktion święta

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona Bożego NarodzeniaWierni prawosławni obchodzą święta Bożego Narodzenia. Prezentujemy troparion oraz kondaktion święta. Śpiewa chór prawosławnej diecezji przemysko – nowosądeckiej Irmos. Nagrania pochodzą z płyty „Rizdvo w Karpatach”, wydanej przez Ośrodek Kultury Prawosławnej w Gorlicach.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.