Święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

W dwudziestą drugą niedziele po święcie Pięćdziesiątnicy, która w 2017 roku przypadła 22 października, lubelska cerkiew katedralna pw. Przemienienia Pańskiego celebrowała wielkie lokalne święto ku czci Lubelskiej Ikony Bogurodzicy. W czasie Boskiej Liturgii kazanie w katedrze wygłosił zacny gość, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Po zakończeniu Liturgii odbył się krestnyj chod, w czasie którego odczytano fragmenty Ewangelii oraz poświęcono licznie zebranych wiernych. Następnie już w cerkwi po zakończeniu molebna słowa podziękowań skierowali władycy, pod których przewodnictwem było sprawowane nabożeństwo eucharystyczne: Abel, Jakub i Andrzej. Poniżej prezentujemy krótki reportaż filmowy z tego ważnego dla prawosławnych Lublinian święta, a także inne materiały z tego święta.


Publikacje na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Ewangelia na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

22 października 2017 r. wg nowego stylu przypadło wielkie lokalne święto prawosławnej społeczności Lublina - Lubelskiej Ikony Bogurodzicy. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczyli: JE Arcy[...]

Kazanie Władyki Jakuba na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

W dwudziestą drugą niedziele po święcie Pięćdziesiątnicy w tym roku lubelska cerkiew katedralna celebruje wielkie lokalne święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej. W czasie Boskiej Liturgii kazan[...]

Podziękowania Władyki Abla na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, sprawowanej w niedzielę święta Lubelskiej Ikony Bogurodzicy, słowa podziękowania do przybyłych władyków Jakuba i Andrzeja, duchowieństwa i licznie zgromadzon[...]

Podziękowania Władyki Jakuba na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, sprawowanej w niedzielę święta Lubelskiej Ikony Bogurodzicy, słowa podziękowania do gospodarzy lubelskiej świątyni jak również licznie zgromadzonych wiernych[...]

Podziękowania Władyki Andrzeja na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, sprawowanej w niedzielę święta Lubelskiej Ikony Bogurodzicy, słowa podziękowania do gospodarzy lubelskiej świątyni, jak również licznie zgromadzonych wiernyc[...]

Święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy