Święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej – Boska Liturgia

Język nagrania: polski, rosyjski i cerkiewno-słowiański

Święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej - LiturgiaPod przewodnictwem metropolity Astany i Kazachstanu Aleksandra odbyły się główne uroczystości liturgiczne święta Lubelskiej Ikony Matki Bożej. Zwierzchnika Okręgu Metropolitalnego Kazachstanu Patriarchatu Moskiewskiego przybył do Polski z czterodniową wizytą na zaproszenie arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. W tegorocznym lubelskim święcie wziął także udział biskup supraski Grzegorz.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.