Święto Męczenników i Wyznawców Ziemi Hrubieszowskiej

Język nagrania: polski, ukraiński i cerkiewno-słowiański

meczennicy_hrubieszowscyW Hrubieszowie pierwszy raz odbyły się uroczystości poświęcone Świętym Męczennikom i Wyznawcom Ziemi Hrubieszowskiej. Przewodniczyli im: metropolita winnicki i barski Symeon oraz arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Zapraszamy do wysłuchania reportażu z sobotnich uroczystości. Znalazły się w nim wypowiedzi hierarchów, księdza proboszcza Jana Kota i wiernych hrubieszowskiej cerkwi. Są też w nim nagrania archiwalne Nadzieii Kozy opowiadającej o św. Sergiuszu oraz Jana Laskowskiego, który był sąsiadem św. Bazylego.

Do hrubieszowskiej cerkwi wprowadzono ikonę świętych. Znalazły się na niej postacie: św. kapłana-męczennika Sergiusza, św. Romana Wyznawcy, św. kapłana-męczennika Bazylego, św. diakon Leoncjusza oraz św. Kiry.  Jednocześnie z inicjatywy duchownego z Charkowa o. archimandryty Nikodema, hrubieszowskiej cerkwi przekazano ikonę Bogarodzicy, upamiętniająca cudowne zjawisko wydzielania wonnego oleju przez ikonę Matki Bożej w pobliskim Prehoryłym w 1936 r.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.