Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lublinie – reportaż

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w LublinieZapraszamy do wysłuchania reportażu ze święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lublinie z 27 września 2013 r. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest głównym ośrodkiem życia religijnego prawosławnych Ukraińców Lublina i okolic, skupionych wokół parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Kolejny raz na święto do tej lubelskiej parafii przybyli pielgrzymi z lwowskiego Towarzystwa „Chołmszczyna”.

W reportażu usłyszeć można m. in. fragmenty świątecznego kazania abp. Abla – prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, a także wspomnienia i refleksje pielgrzymów z Ukrainy, którzy zostali przymusowo wypędzeni ze swej ojczystej Chełmskiej i Podlaskiej Ziemi oraz ich potomków, którzy starają się nie zapominać o własnych korzeniach.