Boska Liturgia w dniu św. Leoncjusza Wyznawcy

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Boska Liturgia w Tarnogrodzie Boskiej Liturgii w dniu św. Leoncjusza Wyznawcy przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. W uroczystościach obecni byli duchowni z całej diecezji lubelsko – chełmskiej, a także licznie zgromadzeni prawosławni wierni. Prezentujemy całość uroczystości z 11 listopada 2012 r.