Święto św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Św. metr. Piotr (Mohyła)Zachęcamy do wysłuchania reportażu ze święta św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. Parafia św. metropolity Piotra jest centralnym ośrodkiem życia religijnego, kulturalnego i narodowego prawosławnych Ukraińców z Chełmszczyzny, Podlasia, Nadsania, Łemkowszczyzny oraz z Ukrainy, którzy na stałe lub czasowo mieszkają w Lublinie. Tego roku w dniu parafialnego święta parafię odwiedzili pielgrzymi – „chołmszczaki” ze Lwowa. Opowiadają o swoich wrażeniach z wyjazdu na ziemie przodków – Chełmszczyznę.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.