Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w Uhrusku

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w Uhrusku15 sierpnia (zgodnie z nowym stylem) wierni skupieni wokół cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Uhrusku obchodzili swoje święto. Zapraszamy do wysłuchania reportażu z tego wydarzenia.

Na uroczystość licznie przybyli wierni oraz duchowieństwo prawosławne z okolicznych miejscowości i całej diecezji lubelsko-chełmskiej. Uhrusk zajmuje szczególne miejsce w historii prawosławia na ziemiach ukraińskich. Nie każdy pamięta, że na początku XIII wieku to właśnie w Uhrusku doszło do utworzenia samodzielnej diecezji prawosławnej na Chełmszczyźnie, którą w latach 30-tych XIII wieku przeniesiono do Chełma. Dziś, głównie wskutek deportacji prawosławnych Ukraińców z tych ziem na Ukrainę Radziecką w ramach tzw. akcji repatriacyjnej oraz w wyniku akcji „Wisła”, społeczność prawosławna jest tu bardzo nieliczna. Opiekę duszpasterską sprawuje nad nią ks. Jerzy Hasiuk, a cerkiew w Uhrusku ma status filii parafii prawosławnej we Włodawie.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.