Wniebowstąpienie Pańskie

Metr. Hilarion (Ałfiejew) w homilii na święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przybliżał). Więcej→