Reportaż z LUBSACRO

Język nagrania: polski i ukraiński

LUBSACRO 2013W dniach 1-3 października w Lublinie miała miejsce V-ta edycja targów sakralnych LUBSACRO. Wzięło w nich udział wielu wystawców z Polski i z zagranicy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu z tego wydarzenia.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.