Troparion ku czci Św. Męczęników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

wt_grabowiec

Troparion ku czci Św. Męczęników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w wykonaniu chóru parafii prawosławnej pw. Św. Metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie.