Troparion święta Spotkania Pańskiego

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Zachęcamy do wysłuchania troparionu święta Spotkania Pańskiego. Nagrania dokonano w cerkwi parafialnej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie.