Trudy i radości monastycyzmu

Trudy i radości monastycyzmy - spotkanie z Siostrami z Turkowic

Na spotkaniu Bractwa CiM 25 marca 2018 r. gościliśmy w Lublinie Siostry Eufalię i Natalię z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Siostry opowiadały licznie zebranemu audytorium o swoich doświadczeniach, trudach i radościach stanu mniszego. Spotkanie z mniszkami z monasteru w Turkowicach miało miejsce centrum diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie w dniu 25 marca 2018 r. Prezentujemy niemal cały zapis audio z tego jakże ciekawego i inspirującego do refleksji duchowej spotkania.

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.