Uhrusk i Wola Uhruska we wspomnieniach

Język nagrania - ukraiński

Olga Urbańska z Woli Uhruskiej (ur. 1927 r.)Zapraszamy do wysłuchania wspomnień Olgi Urbańskiej (z domu – Kiryczuk), jednej z najstarszych mieszkanek Woli Uhruskiej.

Pani Olga urodziła się w 1927 roku w ukraińskiej prawosławnej rodzinie w Woli Uhruskiej, gdzie mieszka do dziś. W wywiadzie-rzece, który udało nam się z nią przeprowadzić, dotyka wielu aspektów życia społeczności prawosławnej skupionej wokół świątyni w Uhrusku. Opowiedziała nam o akcji burzenia cerkwi w 1938 r., okresie wojny, polsko-ukraińsko-żydowskich relacjach, wyjazdach Ukraińców do Związku Radzieckiego, akcji „Wisła”, której udało się jej uniknąć oraz próbach odbudowy prawosławnego życia religijnego wokół uhruskiej świątyni w trudnych czasach powojennym. Choć nigdy nie miała możliwości uczęszczać do ukraińskiej szkoły to doskonale pamięta ukraińskie wiersze, których nauczył ją ojciec. Wspomina w końcu zwyczaje świąteczne z okresu międzywojennego.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.