Ukraińcy w dęblińskiej szkole

Język nagrania: polski i ukraiński

Ukraińscy uczniowie z o. Janem Grajko przed puławską świątynią (2012)Od 2012 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga jest prawdziwie międzynarodowo. Wśród polskich uczniów pojawili się goście zza wschodniej granicy. O polsko-ukraińskiej współpracy opowiada dyrektor ZSZ nr 1 w Dęblinie – Pani Jolanta Kiebzak, zaś o życiu w szkolnym internacie, wychowawczyni – Pani Urszula Pacholska. O sobie i planach na przyszłość mówią ukraińscy uczniowie. Zachęcamy do słuchania.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.