Ukraińskie ludowe „psalmy”

Język nagrania - ukraiński

Koncert ukraińskich "psalmów" - zespół "Chwila"W Lublinie 21 kwietnia odbył się koncert ukraińskich ludowych „psalmów” w wykonaniu zespołu „Chwyla”. „Psalmy” – to ludowe pieśni o religijnej treści, dzięki którym przekaz biblijny stawał się bardziej zrozumiały i bliższy ludziom. Zebrani wysłuchali 6 pieśni wykonywanych tradycyjnie na wschodzie Ukrainy („Łetiat’ hołuby”, „Szczo za narod”, „Pomyszlajte czełowiecy”, „Ne wnywaj dusze moja”, „Cziłowiczie bożestwennoj”, „Na Syjanśkij hori”) oraz na zakończenie 1 pieśni serbskiej („Ne plači Mati Marija”). Koncert odbył się w świetlicy parafialnej parafii prawosławnej św. metropolity Piotra (Mohyły).

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.