Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych

JE Arcysbiskup Abel otwiera IV edycję festiwalu

Pierwszego dnia tegorocznej IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” w piątek 19 maja 2019 roku odbyła się konferencja popularno-naukowa pw. „Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych”. W Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wystąpili znakomici prelegenci. I tak uroczystego otwarcia IV edycji dokonał JE Arcybiskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka Abel wygłosił też wykład wprowadzający. Miasto Lublin na konferencji reprezentował Dyrektor Zdzisław Niedbała, który zabrał merytoryczny głos w dyskusji nad fenomenem Unii Lubelskiej i XVI wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako państwa wyjątkowo tolerancyjnego na tle ówczesnej Europy. Następnie wystąpili zaproszenie goście, którzy wygłosili wykłady:

  • Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uwarunkowania historyczne i skutki jej postanowień – prof. dr hab. Igor Kąkolewski (dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
  • Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej – red. Anna Radziukiewicz (Fundacja Ostrogskiego, wydawca „Przeglądu Prawosławnego”)
  • Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami – Dr Paweł Matwiejczuk (Uniwersytet Warszawski).

Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4. Poniżej prezentujemy zapis video prezentacji wszystkich pięciu prelegentów.

JE Arcybiskup Abel otwiera IV edycję festiwalu

Słowo w imieniu Prezydenta Lublina

Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej

Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami

Nasz portal sprawował patronat medialny nad IV edycją tego prestiżowego festiwalu.