Upamiętnienie księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego

Tablica ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego

Niedziela 19 maja 2019 roku, trzeci dzień IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” rozpoczął się Boską Liturgią w Lubelskiej Cerkwi Katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, celebrowaną pod przewodnictwem Władyków Abla i Jerzego. Po zakończeniu Liturgii miało miejsce krótkie nabożeństwo żałobne w intencji księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego – fundatora lubelskiej katedry, uczestnika i sygnatariusza aktu Unii Lubelskiej oraz wielkiego obrońcy Prawosławia w dobie Unii Brzeskiej. Po zakończeniu nabożeństwa miała miejsce uroczysta procesja, a także odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Prezentujemy reportaż filmowy z tego jakże doniosłego wydarzenia.

Nasz portal sprawował patronat medialny nad IV edycją festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”.