Relacja filmowa z XXX-lecia diecezji

Uroczystości 30-lecia Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

25 marca 2019 r. miały miejsce uroczystości związane z 30. rocznicą restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz promocją jubileuszowego albumu wydanego z tej okazji. Rocznicowe uroczystości, połączone z premierą albumu pt. „Prawosławna Diecezji Lubelsko-Chełmska 1989-2018” odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i zgromadziły grubo ponad 200 gości. Ta zacna impreza rocznicowa była znakomitą okazją do ekspozycji wystawy pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”. Prezentujemy relację filmową z tej wyjątkowej jubileuszowej uroczystości.

Realizacja filmu: SWC studio