Uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W trzydziestą czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu córki niewiasty kananejskiej. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. Marek Waszczuk. Kazanie tym dniu wygłosił ks. Jerzy Łukaszewicz. Ewangelię poprzedziło czytanie z listu Apostoła Pawła do Tymoteusza.

 

Uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej

21. W tych dniach, przychodzi Jezus w okolice Tyru i Sydonu.

22. I oto kobieta Kananejka, przyszedłszy z tamtych stron, zawołała, mówiąc: -Zmiłuj się nade mną Panie, Synu Dawida! Córka moja okrutnie jest gnębiona przez demona.

23. On zaś nie odrzekł jej ani słowa. A uczniowie Jego przystąpiwszy, prosili Go, mówiąc: Odpraw ją [spełniając prośbę], bo krzyczy, idąc za nami.

24. A On odpowiadając, rzekł: – Nie zostałem posłany do nikogo oprócz zagubionych owiec z domu Izraela.

25. Ona zaś przyszedłszy, pokłoniła Mu się, mówiąc: – Panie, pomóż mi.

26. A On odpowiadając, rzekł: – Nie dobrze jest brać chleb dzieci i rzucać psom.

27. Ona zaś rzekła: – Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy spadające ze stołów ich panów.

28. Wówczas Jezus odpowiadając, rzekł jej: – O kobieto, jak wielka twoja wiara. Niech ci się stanie jak chcesz. I była zdrowa jej córka od tej godziny.

 

Mt 15, 21-28; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk