Uzdrowienie epileptyka

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk - purpurowe szaty

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu w czasie Boskiej Liturgii jest czytana Ewangelia wg św. Marka o uzdrowieniu epileptyka. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Uzdrowienie epileptyka

17. W tych dniach, pewien człowiek przychodzi do Jezusa, kłaniając się Mu, i mówi: – Nauczycielu, przyprowadziłem Ci mego syna, który ma ducha – niemowę.
18. Gdzie go dopadnie, rzuca nim, a on pieni się ze złości, zgrzyta zębami i drętwieje. Prosiłem Twoich uczniów, żeby tego ducha wypędzili, ale nie mogli.
19. Odpowiadając, rzekł im: – Rodzie bez wiary, jak długo jeszcze będę z wami? Jak długo jeszcze z wami wytrzymam? Przyprowadźcie go do Mnie.
20. I przyprowadzili go do Niego. Na Jego widok duch natychmiast zaczął nim rzucać, a on, padłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach.
21. I dopytywał się ojca: – Od dawna mu się to przydarza? Ten zaś rzekł: – Od dzieciństwa.
22. Wielokrotnie, i w ogień go rzucał, i w wodę – żeby go zgubić. Ale jeśli coś możesz, pomóż nam, zlituj się!
23. A Jezus do niego: – Jeśli możesz? Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy.
24. Ojciec chłopca natychmiast krzyknął: – Wierzę, Panie, wspomóż mnie w mojej niewierze.
25. Gdy Jezus zobaczył, że tłum rośnie, zgromił ducha nieczystego słowami: – Ty duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci: wyjdź z niego i nie wracaj więcej.
26. Wrzeszcząc i gwałtownie rzucając nim, uciekł. A chłopiec leżał jak martwy, tak że wielu mówiło, iż umarł.
27. A Jezus wziąwszy go za rękę, postawił na nogi. Chłopiec stanął.
28. A kiedy wszedł do domu, zapytali Go na osobności: – Dlaczego myśmy nie zdołali go wypędzić?
29. Odrzekł im: – Ten rodzaj nie może wyjść inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.
30. Odszedłszy stamtąd, wędrowali przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział.
31. Nauczał bowiem swych uczniów. Mówił im, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi i zabiją go. Zabity – po trzech dniach zmartwychwstanie.

 

Mk 9, 17-31, Cztery Ewangelie

Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.