Uzdrowienie epileptyka

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W dziesiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu epileptyka. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie, nawiązujące do czytanej Ewangelii wygłosił w lubelskiej cerkwi ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz katedralnej parafii.

Uzdrowienie epileptyka

14. W tych dniach, pewien człowiek przystąpił do Jezusa, padając przed Nim na kolana
15. i mówiąc: – Panie, zmiłuj się nad moim synem, jest bowiem lunatykiem i strasznie cierpi. Wielokrotnie bowiem wpada w ogień i wiele razy w wodę.
16. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić.
17. Jezus zaś odpowiadając, rzekł: – O rodzie niewierny i przewrotny, dokądże będę z wami? Dokądże będę was znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj.
18. Zakazał mu Jezus i demon wyszedł z niego, i uzdrowiony został chłopiec o tej godzinie.

 

Mt 17, 14-18 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.