Uzdrowienie kobiety w sabat

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk - błękitne szaty

W dwudziestą trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o uzdrowieniu kobiety w sabat. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu w lubelskiej katedrze wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz parafii katedralnej w Lublinie.

Uzdrowienie kobiety w sabat

10. W tych dniach, nauczał Jezus w jednej z synagog w szabat.
11. I oto była tam kobieta mająca od osiemnastu lat ducha niemocy, zgięta w pół i
zupełnie nie mogąca się wyprostować.
12. Zobaczywszy ją, Jezus przywołał [ją] i rzekł do niej: – Kobieto, uwolniona
jesteś od niemocy swojej.
13. I włożył na nią ręce, i natychmiast wyprostowała się, i wychwalała Boga.
14. W odpowiedzi na to przełożony synagogi, oburzając się, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do tłumu: – Jest sześć dni, w które należy pracować, w te dni więc przychodząc, leczcie się, a nie w dzień szabatu!
15. Odpowiadając mu, Pan rzekł: – Obłudniku, czy każdy z was w szabat nie odwiązuje wołu swego lub osła od żłobu i wyprowadziwszy, nie poi?
16. Czy tej córki Abrahama, która była związana przez szatana osiemnaście lat, nie należało uwolnić z tych więzów w dzień szabatu?
17. A kiedy On to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego i cały tłum radował się wszystkimi chwalebnymi czynami przez Niego dokonywanymi.

 

Łk 13, 10-17; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.