Uzdrowienie paralityka przy sadzawce

Ewangelia - białe szaty

W czwartą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim jest czytana Ewangelia wg św. Jana – Uzdrowienie paralityka przy sadzawce. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Piękne kazanie w tą niedzielę wygłosił w lubelskiej katedrze ks. mitrat Jerzy Łukaszewicz. Słowa Ewangelii poprzedziły czytania z Dziejów Apostolskich.

Uzdrowienie paralityka przy sadzawce

1. W tym czasie wszedł Jezus do Jerozolimy.
2. Jest zaś w Jerozolimie przy Owczej [Bramie] sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków.
3. W nich leżało mnóstwo chorujących, niewidomych, chromych, kalek z uschniętymi kończynami, którzy czekali na poruszenie wody.
4. Anioł Pana bowiem co pewien czas zstępował do sadzawki i wzburzał wodę. A kto pierwszy wszedł po wzburzeniu wody, stawał się zdrowy, jakakolwiek niemoc by go trzymała.
5. Był tam pewien człowiek, złożony niemocą od trzydziestu ośmiu lat.
6. Jezus widząc go leżącego i wiedząc, że jest tu już wiele lat, mówi mu: – Czy chcesz stać się zdrowy?
7. Złożony niemocą odpowiedział Mu: – Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie wzburzona. Kiedy zaś ja przychodzę, inny schodzi przede mną.
8. Rzecze do niego Jezus: – Wstań, weź posłanie swoje i chodź!
9. I natychmiast ten człowiek stał się zdrowy. I wziął posłanie, i chodził. A na ten dzień przypadł szabat.
10. Mówili więc Żydzi do uzdrowionego: – Szabat jest, nie godzi ci się brać twego posłania.
11. On zaś odpowiedział im: – Ten, kto mnie zdrowym uczynił, Ten mi powiedział: – Weź posłanie swoje i chodź!
12. Zapytali go: – Kim jest ten człowiek, który powiedział ci: – Weź i chodź?
13. Jednak uzdrowiony nie wiedział, Kto to jest, ponieważ Jezus znikł, bo tłum był na tym miejscu.
14. Potem Jezus znajduje go w świątyni i rzekł do niego: – Oto stałeś się zdrowy, więcej nie grzesz, aby nie stało się z tobą coś gorszego.
15. Odszedł ów człowiek i oznajmił Żydom, że Tym, który go uczynił zdrowym, jest Jezus.

J 5, 1-15; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close