Uzdrowienie paralityka przy sadzawce

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W czwartą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim jest czytana Ewangelia wg św. Jana – Uzdrowienie paralityka przy sadzawce. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej.

Uzdrowienie paralityka przy sadzawce

1. W tym czasie wszedł Jezus do Jerozolimy.
2. Jest zaś w Jerozolimie przy Owczej [Bramie] sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków.
3. W nich leżało mnóstwo chorujących, niewidomych, chromych, kalek z uschniętymi kończynami, którzy czekali na poruszenie wody.
4. Anioł Pana bowiem co pewien czas zstępował do sadzawki i wzburzał wodę. A kto pierwszy wszedł po wzburzeniu wody, stawał się zdrowy, jakakolwiek niemoc by go trzymała.
5. Był tam pewien człowiek, złożony niemocą od trzydziestu ośmiu lat.
6. Jezus widząc go leżącego i wiedząc, że jest tu już wiele lat, mówi mu: – Czy chcesz stać się zdrowy?
7. Złożony niemocą odpowiedział Mu: – Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie wzburzona. Kiedy zaś ja przychodzę, inny schodzi przede mną.
8. Rzecze do niego Jezus: – Wstań, weź posłanie swoje i chodź!
9. I natychmiast ten człowiek stał się zdrowy. I wziął posłanie, i chodził. A na ten dzień przypadł szabat.
10. Mówili więc Żydzi do uzdrowionego: – Szabat jest, nie godzi ci się brać twego posłania.
11. On zaś odpowiedział im: – Ten, kto mnie zdrowym uczynił, Ten mi powiedział: – Weź posłanie swoje i chodź!
12. Zapytali go: – Kim jest ten człowiek, który powiedział ci: – Weź i chodź?
13. Jednak uzdrowiony nie wiedział, Kto to jest, ponieważ Jezus znikł, bo tłum był na tym miejscu.
14. Potem Jezus znajduje go w świątyni i rzekł do niego: – Oto stałeś się zdrowy, więcej nie grzesz, aby nie stało się z tobą coś gorszego.
15. Odszedł ów człowiek i oznajmił Żydom, że Tym, który go uczynił zdrowym, jest Jezus.

J 5, 1-15; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.