Uzdrowienie sługi setnika

Ewangelia na Chrzest Pański

W czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu sługi setnika. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Czytanie Ewangelii poprzedziły słowa Apostoła Pawła z listu do Rzymian, a kazanie wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś.

Uzdrowienie sługi setnika

5. W tych dniach, gdy wszedł Jezus do Kafarnaum, przyszedł do Niego setnik prosząc Go
6. i mówiąc: – Panie, sługa mój młody, powalony w domu paraliżem, męczy się okrutnie.
7. Mówi mu: – Przyjdę go uzdrowić.
8. Odpowiadając, setnik rzekł: – Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
9. I ja bowiem, człowiek pod władzą, mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: – idź – i idzie, a innemu: – przyjdź – i przychodzi. I słudze memu: – czyń to – i czyni.
10. Usłyszawszy to, Jezus zdziwił się i rzekł do tych, którzy za Nim szli: – Amen, mówię wam, u nikogo w Izraelu takiej wiary nie znalazłem.
11. Mówię zaś wam, że wielu ze wschodu i z zachodu przyjdzie i spocznie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios.
12. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
13. I rzekł Jezus do setnika: – Idź, jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I sługa [jego] młody został o tej godzinie uzdrowiony.

 

Mt 8, 5-13 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close