Uzdrowienie sparaliżowanego

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W drugą niedzielę Wielkiego Postu w czasie Boskiej Liturgii jest czytana Ewangelie wg św. Marka o uzdrowieniu sparaliżowanego. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel. Czytanie Ewangelii poprzedziły słowa z listu Apostoła Pawła do Hebrajczyków.

Uzdrowienie sparaliżowanego

1. W tych dniach, Jezus wszedł do Kafarnaum, rozszedł się słuch, że jest w domu.
2. Zbiegło się tak wielu, że nawet u drzwi nie było miejsca, a On głosił im Słowo.
3. Wtedy przynoszą Mu paralityka, dźwiganego przez czterech.
4. Nie mogąc przynieść do Niego ze względu na tłum, odkryli dach i rozebrawszy go spuścili matę, na której leżał sparaliżowany.
5. Jezus, widząc wiarę ich, rzecze do paralityka: – Dziecko, grzechy twoje są odpuszczone.
6. Zasiadali zaś tam pewni znawcy Ksiąg, którzy rozmyślali w sercach swoich:
7. – Cóż on mówi? Bluźni! Kto może odpuszczać grzechy prócz Boga samego!
8. Jezus, natychmiast rozpoznawszy duchem swoim, że ci tak w sobie rozmyślają, rzecze im: – Dlaczego tak rozmyślacie w sercach swoich?
9. Czy łatwiej jest powiedzieć paralitykowi: Twoje grzechy są odpuszczone, czy też: Wstań, weź swą matę i zacznij chodzić?
10. Otóż byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi – rzecze paralitykowi:
11. – Mówię ci, wstań, weź swą matę i idź do domu.
12. Podniósł się i szybko chwytając matę na oczach wszystkich, odszedł, tak że wszyscy nie mogli nadziwić się i nie przestawali wielbić Boga, mówiąc: – Tego jeszcze nie widzieliśmy!

 

Mk 2, 1-12, Cztery Ewangelie

Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

 

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close