Uzdrowienie sparaliżowanego

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk purpurowe szaty

W drugą niedzielę Wielkiego Postu w czasie Boskiej Liturgii jest czytana Ewangelie wg św. Marka o uzdrowieniu sparaliżowanego. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Uzdrowienie sparaliżowanego

1. W tych dniach, Jezus wszedł do Kafarnaum, rozszedł się słuch, że jest w domu.
2. Zbiegło się tak wielu, że nawet u drzwi nie było miejsca, a On głosił im Słowo.
3. Wtedy przynoszą Mu paralityka, dźwiganego przez czterech.
4. Nie mogąc przynieść do Niego ze względu na tłum, odkryli dach i rozebrawszy go spuścili matę, na której leżał sparaliżowany.
5. Jezus, widząc wiarę ich, rzecze do paralityka: – Dziecko, grzechy twoje są odpuszczone.
6. Zasiadali zaś tam pewni znawcy Ksiąg, którzy rozmyślali w sercach swoich:
7. – Cóż on mówi? Bluźni! Kto może odpuszczać grzechy prócz Boga samego!
8. Jezus, natychmiast rozpoznawszy duchem swoim, że ci tak w sobie rozmyślają, rzecze im: – Dlaczego tak rozmyślacie w sercach swoich?
9. Czy łatwiej jest powiedzieć paralitykowi: Twoje grzechy są odpuszczone, czy też: Wstań, weź swą matę i zacznij chodzić?
10. Otóż byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi – rzecze paralitykowi:
11. – Mówię ci, wstań, weź swą matę i idź do domu.
12. Podniósł się i szybko chwytając matę na oczach wszystkich, odszedł, tak że wszyscy nie mogli nadziwić się i nie przestawali wielbić Boga, mówiąc: – Tego jeszcze nie widzieliśmy!

 

Mk 2, 1-12, Cztery Ewangelie

Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.