Ważność postów

Kolejny dokument spośród wielu, które zostały wypracowane i podpisane na Wielkim i Świętym Soborze Prawosławnym, jest poświęcony ważności postów. Arcybiskup Abel, który był uczestnikiem Soboru z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, omawia ten już czwarty dokument. Wielki i Święty Sobów Prawosławny odbył się w pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta.