Weczirnia z Morochowa

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Weczirnia z MorochowaNabożeństwo wieczorne (ukr. Weczirnia) z cerkwi prawosławnej pw. Spotkania Pańskiego w Morochowie (Łemkowszczyzna). Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. prot. Julian Felenczak, śpiewał chór parafialny. Nabożeństwo celebrowane jest w języku cerkiewno-słowiańskim z wymową ukraińską oraz w języku ukraińskim. Parafia prawosławna w Morochowie należy do dekanatu sanockiego diecezji przemysko-nowosądeckiej.

Autor

Doktor nauk humanistycznych. Historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezes Towarzystwa Ukraińskiego.