Weź krzyż swój i mnie naśladuj…

Język nagrania - rosyjski

audiobooki_2013Homilia Metropolity Hilariona (Ałfiejewa) z niedzieli Adoracji Krzyża Świętego to pierwszy utwór powstały w ramach programu „Prawosławne audiobooki”, czyli literatury prawosławnej czytanej przez więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Homilie pochodzą ze zbioru „Ночь прошла, а день приблизился”.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.