Tam gdzie nie widać Boga

Metropolita Nikolaos (Chatzinikolaou) i siostra Elżbieta (Niczyporuk)

To była prawdziwa uczta duchowa dla wyznawców i sympatyków prawosławia – majowe spotkanie z greckim Metropolitą Nikolaosem, które miało miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Władyka Nikolaos, obecnie mnich, w przeszłości wybitny naukowiec, który pracował w USA, podzielił się ze słuchaczami wieloma refleksjami i doświadczeniami ze swojej praktyki duszpasterskiej, którą prowadzi w Atenach. Poniżej prezentujemy zapis filmowy z poszczególnych części tego jakże ciekawego i inspirującego wystąpienia władyki Nikoloasa.


Prawosławie wobec współczesnych problemów bioetycznych

Prawosławie wobec współczesnych problemów bioetycznych

12 maja br. w Auli Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z greckim Metropolitą Nikolaosem (Cha[...]

Nauka, filozofia, teologia, wiara

Nauka, filozofia, teologia, wiara

W drugiej części spotkania Metropolita Nikolaos odpowiadał na pytania słuchaczy z sali. Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad zadał dwa pytania. 1. Czy w środowisk[...]

Tam gdzie nie widać Boga

Tam gdzie nie widać Boga

Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel poprosił władykę Nikolaosa o rozwinięcie problemu ateizmu i radzenia sobie z coraz bardziej powszechnym zeświedczeniem otaczają[...]

Dar wiary

Dar wiary

To była dla wielu słuchaczy wykładu najciekawsza część, gdy Metropolita Nikolaos opowiadał o swojej posłudze duszpasterskiej wśród osób niewierzących i tych któ[...]