Tam gdzie nie widać Boga

Metropolita Nikolaos (Chatzinikolaou) i siostra Elżbieta (Niczyporuk)

Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel poprosił władykę Nikolaosa o rozwinięcie problemu ateizmu i radzenia sobie z coraz bardziej powszechnym zeświedczeniem otaczającego nas świata w kontekście publikacji książkowych Metropolity. Książka „Tam gdzie nie widać Boga” w tłumaczeniu siostry Elżbiety (Niczyporuk) niedawno ukazała się w Polsce, a kolejna „Dialogi z ateizmem” jest w trakcie prac translatorskich. została Oto odpowiedzi, których udzielił Metropolita Nikolaos.