II wieczór kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich

20 stycznia 2017 r. po raz kolejny w Lublinie przy niemal pełnej sali Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się „Wieczór kolęd wschodniosłowiańskich”. W tym roku w koncercie wzięło udział pięć chórów i zespołów folklorystycznych z Polski, Białorusi i Ukrainy. Organizatorami koncertu byli: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Bractwo Świętych Cyryla i Metodego oraz Fundacja Dialog Narodów, celebrująca jubileusz 10-lecia owocnej działalności. Poniżej prezentujemy zapis audio występu każdego z wykonawców.

Wielki finał tego pięknego koncertu


Chór prawosławnej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Męski chór KLIROS Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach

Białoruski folkowo-etniczny zespół GUDA z Mińska (Białoruś)

Zespół folklorystyczno-instrumentalny SERPANOK z Korca (Ukraina)

Chór CHOŁMSZCZYNA Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej