Wieliczanije ku czci Bogarodzicy

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Płaszcznica Bogarodzicy15 sierpnia przypada jedno z dwunastu wielkich świąt prawosławnych Zaśnięcie Bogarodzicy. Z tego tytułu w lubelskiej katedrze została odsłużona uroczysta Boska Liturgia, na zakończenie której celebrowano krótkie Wieliczanije ku czci Bogarodzicy, upamiętniające Matkę Bożą. Prezentujemy wieliczanije z cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.