Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Wielki Kanon PokutnyW pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu w świątyniach prawosławnych odczytywany jest Wielki Kanon Pokutny. Jego autorem jest św. Andrzej z Krety, asceta żyjący na przełomie VII i VIII wieku.

Kanon ukazuje drogę człowieka od głębokiego upadku do świętości. Jako przykłady do naśladowania podaje on sprawiedliwych znanych z Pisma Świętego. Zapraszamy do wysłuchania kanonu, zarejestrowanego w 2010 roku w lubelskiej katedrze prawosławnej, ze słowem wstępnym  arcybiskupa Abla – ordynariusza prawosławnej diecezji lubelsko – chełmskiej.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.