Wielki Sobór Prawosławny – konkluzje

Wykład głosi Władyka Abel

Konkluzjami po Wielkim Soborze Prawosławnym, który odbył się w czerwcu 2016 r. na Krecie, podzielił się na kolejnym spotkaniu plenarnym Bractwa CiM nasz Arcypasterz Arcybiskup Abel. Władyka, który był z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uczestnikiem Soboru, skoncentrował się na praktycznych aspektach (ważnych z perspektywy wiernych prawosławnych w Polsce) dokumentów, które zostały jednogłośnie przyjęte na Wielkim Soborze Prawosławnym. Spotkanie odbyło się w niedzielę 18 grudnia 2016 r. po zakończeniu Boskiej Liturgii w centrum diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15.

Licznie zebrane audytorium na wykładzie Władyki Abla