Wielki i Święty Sobór Prawosławny

Kazanie głosi władyka Abel - Wieczernia Niedzieli Przebaczenia Win

W pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie dla całego prawosławnego świata. Na greckiej wyspie Kreta odbył się Wielki i Święty Sobór Prawosławny, który rozpoczął się w dniu święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Nasz Arcypasterz Arcybiskup Abel był uczestnikiem Soboru z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Poprosiliśmy Jego Ekscelencję o krótkie podsumowanie tego doniosłego wydarzenia.

Władyka Abel omawia soborowe dokumenty

Misja cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie

W pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta odbył się Wielki i Święty Sobór Prawosławny. Na soborze podpisano szereg dokumentów, będących owocem kilku[...]

Prawosławna diaspora

W pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta odbył się Wielki i Święty Sobór Prawosławny. Na soborze podpisano szereg dokumentów, będących owocem kilku[...]

Autonomia

W pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta odbył się Wielki i Święty Sobór Prawosławny. Na soborze podpisano szereg dokumentów, będących owocem kilku[...]

Ważność postów

Kolejny dokument spośród wielu, które zostały wypracowane i podpisane na Wielkim i Świętym Soborze Prawosławnym, jest poświęcony ważności postów. Arcybiskup Abel, który był uczestn[...]

Stosunek cerkwi prawosławnej do innych kościołów

Kolejny dokument spośród wielu, które zostały wypracowane i podpisane na Wielkim i Świętym Soborze Prawosławnym, a który wywołał szczególnie ożywione dyskusje, jest poświęcony stos[...]

Przesłanie Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej

Na zakończenie Wielkiego Świętego Soboru Prawosławnego został opracowany tekst encykliki - Przesłanie Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej. Arcybiskup Abel, który z rami[...]