Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa

Język nagrania - polski

Ks. prot. Adam WieremijewiczZachęcamy do wysłuchania homilii ks. prot. Adama Wieremijewicza – wikariusza parafii prawosławnej w Chełmie, wygłoszonej podczas rekolekcji duchowieństwa, które odbyły się 3 kwietnia br. w Lublinie.

Ks. Jarosław Szczur

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.