Wniebowstąpienie Jezusa

Ewangelię czyta ks. diakona Marek Waszczuk

Na czterdziesty dzień od Paschy przypada w prawosławnym kalendarzu liturgicznym jedno z dwunastu wielkich świąt, Wniebowstąpienie Pańskie. W tym roku to wielkie święto przypadło we czwartek 27 maja. Z tego też tytułu w cerkwi katedralnej został odprawiona Boska Liturgia w czasie której została odczytana Ewangelia wg. św. Łukasza – Jezus ukazuje się apostołom oraz Wniebowstąpienie Jezusa. Ewangelię czyta ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś.

Jezus ukazuje się uczniom

36. W tych dniach, powstawszy Jezus z martwych, stanął pośród uczniów Swoich i rzecze im: – Pokój wam!
37. A oni, zdjęci trwogą i strachem, sądzili, że widzą ducha.
38. On zaś rzekł im: – Dlaczego tak poruszeni jesteście? I dlaczego zwątpienie wstępuje do serc waszych?
39. Popatrzcie na ręce Moje i nogi Moje, że to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma ciała ni kości, a widzicie, że Ja mam.

40. I powiedziawszy to, pokazał im ręce i nogi.
41. Gdy zaś oni jeszcze z radości nie dowierzali i zdumiewali się, rzekł im: – Macie tutaj coś do zjedzenia?
42. Podali Mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. 43.1 wziąwszy, zjadł przed nimi.
44. Rzekł zaś do nich: – Te są Moje Słowa, które powiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że ma się wypełnić wszystko, co napisano o Mnie w Prawie Mojżesza i u Proroków, i w Psalmach.
45. Wtedy otworzył ich umysł, by zrozumieli Pisma.
46. I rzekł im: – Tak napisano: Chrystus ma cierpieć i powstać z martwych dnia trzeciego,
47. i w Jego imię ma być głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, począwszy od Jeruzalem.
48. Wyście tego świadkami!
49. I [oto] Ja ześlę na was obietnicę Ojca Mojego, wy zaś zostańcie w mieście Jeruzalem, póki nie obleczecie się mocą z wysokości.

Wniebowstąpienie Jezusa

50. Wyprowadził ich [na zewnątrz] aż ku Betanii i podniósłszy swe ręce, pobłogosławił ich.
51. I stało się, gdy ich błogosławił, że oddalił się od nich i został wzięty do nieba.
52. A oni – oddawszy Mu pokłon – z radością wielką po wrócili do Jeruzalem
53. i byli nieustannie w świątyni, wysławiając i błogosławiąc Boga. Amen.

Łk 24, 36-53, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.