Wniebowstąpienie Pańskie

Język nagrania - rosyjski

Prawosławne audiobookiPrzedstawiamy homilię metr. Hilariona (Ałfiejewa) na święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przybliżał). Homilie czytają więzień Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.