Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny

Ks. dr Artur Aleksiejuk

Kolejny wykład o Prawosławiu pt. „Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny” na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej” wygłosił Ks. dr Artur Aleksiejuk. Poniżej prezentujemy zapis audio tego ciekawego referatu. Wykład Ojca Artura odbył się w ramach drugiego panelu naukowego pt. „Prawosławie. Dar dla współczesnego człowieka”, którego moderatorem był dr hab. Krzysztof Leśniewski (KUL).

Ks. dr Artur Aleksiejuk

Ks. dr Artur Aleksiejuk

 

doktor teologii, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, stypendysta Ostkirchliches Institut w Regensburgu (2001-2003), członek Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej (2007-2011), członek Patriarszego Ogólnoprawosławnego Komitetu ds. Bioetyki (od 2009) i Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów (od 2013), założyciel pierwszego w Polsce Prawosławnego Poradnictwa Psychologiczno-Duszpasterskiego (2009).

 

„Lublin miasto zgody religijnej” – pod takim tytułem w dniach 29-31 października 2017 r. odbył się w Lublinie Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny, który uświetnił 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi (1317), 500-lecie Reformacji (1517), a także 100-lecie KUL (1918). Każdy z dni był poświęcony innej konfesji. I tak pierwszego dnia zostało zaprezentowane Prawosławie, drugiego Katolicyzm, a trzeciego Ewangelizm. Organizatorami tego ważnego wydarzenia naukowego byli: Archidiecezja Lubelska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Miasto Lublin.

Lublin miasto zgody religijnej

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.