Wołyńskie Dzwony – pełny koncert we Włodawie

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Wołyńskie Dzwony we WłodawieWystęp Chóru Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej Wołyńskie Dzwony z Łucka uświetnił koncert galowy z okazji 75 rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku, który miał miejsce 20 listopada 2013 r. w Miejskim Domu Kultury we Włodawie. Prezentujemy zapis dźwiękowy niemal wszystkich wykonywanych utworów. W koncercie wystąpił również Zespół Wokalny Wołyńskiego Towarzystwa Chołmszczyna z Łucka.