Wprowadzenie ikony Matki Bożej Trójrękiej do świątyni w Turkowicach

Wprowadzenie ikony Marki Bożej Trójrękiej do świątyni w Turkowicach

Po zakończonej panichidzie w Sahryniu wszyscy zebrani spotkali się w pobliskim żeńskim monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Było to dla monasteru historyczne wydarzenie albowiem arcybiskup Abel przekazał ikonę Matki Bożej Trójrękiej (Trojeruczyca), przywiezioną ze świętej Góry Athos, która jest darem prawosławnych mecenasów – dobroczyńców Konstantego i Ałły Szawel z Białorusi. Ikona został napisana w skicie św. Mikołaja Bourazery i poświęcona w serbskim athoskim monasterze Hilandar, gdzie znajduje słynący cudami oryginał MB „Trojeruczycy”.

Siostry zakonne z wielką czcią wniosły ikonę do głównej cerkwi monasteru i rozpoczął się Akatyst z Molebnem do Matki Bożej. Po zakończonym Akatyście arcybiskup Paisjusz zwrócił się do zebranych ze słowem homilii. Przedstawił genezę Ikony Matki Bożej „Trojeruczycy”, zwracając uwagę na siłę orędownictwa człowieka przez Matkę Bożą.

Na koniec wszystkim podziękował arcybiskup Abel, zapraszając zebranych do Turkowic na piątek Paschalnego Tygodnia, kiedy w uroczystość Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło” świętujemy w monasterze rocznicę poświęcenia głównej świątyni.